Ürünler

Köy Tipi Bulgur

1000 g

Bileşen değerleri gıdanın yenilebilir 100 g'ı içindir.

Bileşen Birim Ortalama Minimum Maksimum
Enerji kcal 349 349 349
Enerji kJ 1460 1460 1460
Su g 10,96 10,96 10,96
Kül g 0,98 0,98 0,98
Protein g 8,84 8,84 8,84
Azot g 1,55 1,55 1,55
Yağ, toplam g 2,06 2,06 2,06
Karbonhidrat g 70,41 70,41 70,41
Lif, toplam diyet g 6,76 6,76 6,76
Lif, suda çözünür g 1,74 1,74 1,74
Lif, suda çözünmeyen g 5,02 5,02 5,02
Tuz mg 19 19 19
Demir, Fe mg 1,08 1,08 1,08
Fosfor, P mg 185 185 185
Kalsiyum, Ca mg 18 18 18
Magnezyum, Mg mg 62 62 62
Potasyum, K mg 267 267 267
Sodyum, Na mg 8 8 8
Çinko, Zn mg 1,16 1,16 1,16
Tiamin mg 0,226 0,226 0,226
Riboflavin mg 0,09 0,09 0,09
Niasin eşdeğerleri, toplam NE 8,402 8,402 8,402
Niasin mg 5,864 5,864 5,864
B-6 vitamini, toplam mg 0,226 0,226 0,226
E vitamini α-TE 0,08 0,08 0,08
E vitamini, IU IU 0,12 0,12 0,12
Alfa-tokoferol mg 0,08 0,08 0,08
Triptofan mg 152 152 152
Treonin mg 381 381 381
Izolosin mg 307 307 307
Lösin mg 749 749 749
Lizin mg 1132 1132 1132
Metiyonin mg 271 271 271
Sistin mg 94 94 94
Fenilalanin mg 395 395 395
Tirozin mg 294 294 294
Valin mg 331 331 331
Arjinin mg 420 420 420
Histidin mg 559 559 559
Alanin mg 748 748 748
Aspartik asit mg 220 220 220
Glutamik asit mg 452 452 452
Glisin mg 961 961 961
Prolin mg 740 740 740
Serin mg 390 390 390